بازرسی

تیکاب حداکثر تلاش خود را برای ارائه محصولات با بهترین کیفیت و در بسته بندی مناسب بکار میگیرد. جهت اطمینان خاطر مشتریان این امکان وجود دارد تا سفارشات آنان توسط شرکت های بازرسی مورد بررسی قرار گیرد. این بازرسی از حیث کمیت و کیفیت و بنا به درخواست مشتری صورت خواهد گرفت و گواهی بازرسی توسط شرکت بازرس صادر خواهد شد