بسته بندی

تیکاب محصولات خود را به صورت فله­ ای و نیز در بسته بندی های خرد عرضه می نماید. بسته بندی های خرد در عین زیبایی از تنوع قابل توجهی نیز برخوردار هستند.

همچنین ما قادریم محصولات خود را در بسته بندی های دلخواه و اختصاصی مشتریانمان نیز عرضه نمائیم.