حمل و نقل

سفارشات مشتریان بسته به مقصد آن به یکی از روشهای دریایی، زمینی و هوایی قابل حمل میباشد. ما با شناسایی و همکاری با خطوط حمل و نقل بین المللی و نیز در نظر گرفتن کوتاه ترین زمان انتقال، کالاهای خود را به دست مشتریان میرسانیم