ربی

شکل میوه: کشیده و بلند

نوع میوه: نیمه خشک

رنگ میوه: قهوه ای تیره

مرحله مصرف:خرما

زمان برداشت: شهریور (September)

شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک

مشخصات:

یکی از ارقام مرغوب است کهبه طور معمول به رنگ قهوه اي تيره متمايل به رنگ سياه است، رنگ خارك آن قرمز و رطب آن کمی سبز رنگ است.

خرمای ربی دارای پوستی نازک، رنگی روشن تر از خرمای مضافتی، شیره زیاد، رطوبت کمتر، هسته ای کوچک و زودرس ترین خرمای کشور است.

شیرینی این خرما تا حدی از خرمای مضافتی کمتر است و طعمی بسیار مطلوب دارد و قبل از این که حالتی نیمه خشک پیدا کند خوش طعم تر از خرمای مضافتی است.

خرمای ربی از ارقام بسیار پر طرفدار است طوری که محصول آن پیش از تولید پیش فروش می­شود. از این خرما به عنوان خرمای مرغوب صنعتی هم استفاده می­گردد و از آن فرآورده هایی چون شیره خرما، قند خرما، شکلات، لواشک، کلوچه و مواد اولیه برخی نوشابه ها به دست می آید که علاوه بر ماندگاری بالا، حمل و نقل آن آسان و بدون نیاز به سردخانه است.