زاهدی

شکل میوه: تخم مرغی (Oval)

نوع میوه: خشک

رنگ میوه: زرد متمایل به قهوه­ای

مرحله مصرف: خرما

زمان برداشت: شهریور (September)

شرایط نگهداری: در جای خنک و خشک

مشخصات:

این رقم خرما رقمی دیررس است و تقریباً در تمام استان­های خرماخیز کمابیش کاشته می­ شود و از خرماهای صادراتی می‌ ­باشد. متوسط وزن میوه آن 8 گرم میباشد. خرماي زاهدی خرمائي است كه از نظر خصوصيات ظاهري تقريبأ به شكل چند وجهي، سفت، براق و چروكيده است، كه گاها پوست ميوه كاملاً به گوشت چسبيده و گاه بسته به شرايط اقليمي از نظر دما و رطوبت محيط و هم چنين چگونگي ميزان آب منطقه، در قسم نهائي از ميوه، پوست ميوه از گوشت آن جدا مي­باشد. اين ميوه در نوك، به رنگ قهوه اي روشن تا رنگ قرمز تيره و در انتها به رنگ نخودي است. هسته در اين ارقام كاملاً از گوشت ميوه جدا است.